Akkerbouw

Ik hanteer op deze site de aloude indeling, zoals ik die zelf geleerd heb op school. Landbouw bestaat uit: akkerbouw, veeteelt, tuinbouw en fruitteelt. Ik verdeel deze site dan ook in deze categorieën. Er komen nog twee categorieën bij en dat zijn de landbouwwerktuigen en boerderijen, omdat heel vaak niet duidelijk is voor welke sector ze gebruikt worden.

Golvend Heuvelland